AVW

Algemene voorwaarden Sterngucker
Versie: 2017/2018

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Sterngucker. Deze zijn van toepassing op alle boekingen die gedaan worden bij Sterngucker. Sterngucker wijst alle andere voorwaarden van de hand. Op de vermelde prijzen kunnen geen rechten ontleend worden.
1. Huurperiode
2. Bevestiging en Betaling
3. Annulering
4. Huur appartement
5. Bijkomende kosten
6. Huisdieren
7. Parkeren
8. Huisreglement
9. Aansprakelijkheid
10. Klachten
11. Nieuwsbrief

1. Huurperiode
Alle huurprijzen zijn in Euro en per week. De week begint op zaterdag 16.00 uur en eindigt op de daaropvolgende week zaterdag 10.00 uur. Men kan geen aanspraak maken op het appartement eerder dan het vermelde tijdstip. Men kan geen aanspraak maken op het appartement na het vermelde tijdstip.

2. Bevestiging en Betaling
De boekingsaanvraag wordt door Sterngucker in haar boekingssysteem gecontroleerd. Indien deze aanvraag akkoord bevonden is wordt deze schriftelijk bevestigd. De afhandeling van de boeking verloopt via Top-Chalets. U kunt in het boekingsformulier uw voorkeur voor een appartement aangeven. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen, u kunt alleen uw voorkeur aangeven. De Sterngucker zal waar mogelijk aan uw voorkeur voldoen. U wordt hierover geinformeerd in de schriftelijke bevestiging van uw boeking. Uiterlijk 14 dagen na bevestigingsdatum dient een aanbetaling, 50 % van de bevestiging, op het bankrekeningnummer van Sterngucker te zijn bijgeschreven. Het overige bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode te worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Sterngucker. Bij een boeking minder dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode dient de gehele betaling van de bevestiging ineens te worden voldaan aan Sterngucker. Bij het niet op tijd betalen van de verschuldigde bedragen stuurt Sterngucker een aanmaning. Wanneer deze niet binnen een termijn van 14 dagen na de aanmaning is bijgeschreven op de bankrekening van Sterngucker, wordt de overeenkomst geacht te worden geannuleerd. Sterngucker brengt dan kosten in rekening zoals omschreven in de paragraaf annulering.

3. Annulering
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de boeker naast reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 50 % van de bevestiging.
b. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode, 100 % van de bevestiging.
c. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de boeker het volledige huurbedrag verschuldigd.

4. Huur appartement
Bij de huur van een appartement bij Sterngucker is het volgende inbegrepen:
a. Gas, water en licht.
b. Minimaal één overdekte parkeerplaats

5. Bijkomende kosten
Bij de huur van een appartement bij Sterngucker is het volgende niet inbegrepen:
a. Huur bedlinnen/handdoeken inclusief opbed service (dit is verplicht): € 18,- per bed en handdoeken set (2st)
b. Eindschoonmaak (dit is verplicht), de tarieven zijn als volgt:
2-4 personen € 60,-
5-7 personen € 75,-
8-10 personen € 95,-
10-12 personen € 115,-
c. Reserveringskosten: € 25,-
d. Verblijfsbelasting: In Wald/Königsleiten moet men verblijfsbelasting betalen, de tarieven zijn als volgt:
Volwassen en kinderen vanaf 14 jaar € 2 per dag
Kinderen tot 14 jaar € 1 per dag
e. Extra handdoeken: € 2,50 per stuk
f. Kinder reisbedje en kinderstoel: Kinder reisbedje (exclusief matras, beddengoed en bedlinnen) en kinderstoel worden op aanvraag kostenloos ter beschikking gesteld.

Alle bijkomende kosten worden vooraf door Sterngucker in rekening gebracht bij de bevestiging/factuur.

6. Huisdieren
In de Sterngucker is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.

7. Parkeren
Parkeren in de parkeergarage is uitsluitend toegestaan op de gehuurde plaatsen welke duidelijk zijn aangegeven met naam en nummer.

8. Huisregelement
Het is in de woningen niet toegestaan om te roken.
Het is in de woningen niet toegestaan om te frituren met vet.
Het is in de woningen niet toegestaan om met skischoenen te lopen.
U wordt geacht de keuken schoon achter te laten.
U wordt geacht het huisvuil, flessen, papier e.d. gescheiden zelf af te voeren.

9. Aansprakelijkheid
Sterngucker is niet aansprakelijk voor:
Diefstal, verlies of schade, in welke vorm ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een van onze appartementen.
Het niet juist werken of niet werken van technische apparatuur in onze appartementen.
foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
Onjuistheden (fouten of vergissingen) in de brochure, webpagina, of andere kennisgevingen.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de appartementen zoals in de algemene voorwaarden (huisreglement) omschreven kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

10. Klachten
Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij Sterngucker te worden ingediend, zodat Sterngucker passende maatregelen kan nemen. Wanneer een klacht niet bevredigend wordt beantwoord, dient de huurder uiterlijk binnen 4 weken na uw verblijf de klacht schriftelijk bij Sterngucker in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens. Wanneer de huurder zich niet houdt aan bovenstaande klachtenprocedure dan verwerkt hij zijn recht op schadevergoeding, een en ander voor zover reeds enig recht op schadevergoeding bestaat.

11. Nieuwsbrief
Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij die gegevens gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen. Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht.